logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

03.08.2017:
Срокът за изпращане на заявки за участие се удължава до
25.08.2017 г. Докладите може да изпращате до 10.09.2017 г.

31.03.2017:
Стартира приемането на заявки за участие в конференцията. Краен срок за изпращане - 25.06.2017 г.

За изтегляне:

Тематични направления


  1. Перспективи за развитието на логистичния сектор;
  2. Предизвикателства пред обучението на специалисти по логистика;
  3. Информационни технологии в логистиката;
  4. Управление на вериги на доставки;
  5. Логистиката в различните сектори на икономиката;
  6. Иновации в логистиката;
  7. Методология, политики и стратегии в логистиката.