logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до - 28.08.2022 г.

17.06.2022 г.
Стартира приемането на заявки за участие в кръгла маса.

За изтегляне:

Тематични направления


  1. Предизвикателства пред развитието на логистичния сектор;
  2. Съвременни изисквания към обучението на специалисти по логистика;
  3. Управление на веригите на доставка в условията на криза;
  4. Антикризисни политики и стратегии в логистиката;
  5. Устойчиво развитие и зелена логистика;