logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до - 28.08.2022 г.

17.06.2022 г.
Стартира приемането на заявки за участие в кръгла маса.

За изтегляне:

Изпращане на докладите

Докладите се предоставят посредством два аналогични файла във формат 1.doc/docx и 2.pdf.

Изпращат се на e-mail: logistics@ue-varna.bg в срок до 30.09.2022 г.