logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

03.08.2017:
Срокът за изпращане на заявки за участие се удължава до
25.08.2017 г. Докладите може да изпращате до 10.09.2017 г.

31.03.2017:
Стартира приемането на заявки за участие в конференцията. Краен срок за изпращане - 25.06.2017 г.

За изтегляне:

Изпращане на докладите

Докладите се предоставят посредством два аналогични файла във формат 1. docx/doc и
2. pdf
. Изпращат се на e-mail:

  • logistics@ue-varna.bg

в срок до 10.09.2017 г.