logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до - 28.08.2022 г.

17.06.2022 г.
Стартира приемането на заявки за участие в кръгла маса.

За изтегляне:

Такса за правоучастие

  • Таксата за участие с един доклад е 60 лв. (30 Евро)
  • За докторанти: безплатно

В таксата се включват: комплект материали в деня на кръглата маса; диск със сборник с доклади от кръглата маса; кафе-пауза; участие в дискусия; коктейл.
За участие с втори доклад се доплаща 50 % от съответната такса.

Данни за плащания по банков път:
В лева:
Банка: ДСК ЕАД
Титуляр: Икономически университет – Варна
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF

В евро:
Банка: ДСК ЕАД
Титуляр: University of Economics - Varna
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF

Основание: участие в кръгла маса „Логистика“, 2022, име на участника
За издаване на фактура е необходимо сумата да бъде преведена от юридическо лице.