logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

03.08.2017:
Срокът за изпращане на заявки за участие се удължава до
25.08.2017 г. Докладите може да изпращате до 10.09.2017 г.

31.03.2017:
Стартира приемането на заявки за участие в конференцията. Краен срок за изпращане - 25.06.2017 г.

За изтегляне:

Такса за правоучастие


Таксата за участие с един доклад е:

  • За участници от България: 60 лв.
  • За участници от чужбина: 40 евро.

В таксата се включват: комплект материали в деня на конференцията; сборник с доклади от конференцията; кафе-паузи; възможност за представяне на доклада и участие в дискусия; коктейл.
За участие с втори доклад се доплаща 50 % от съответната такса.

Данни за плащания по банков път:
В лева:
Банка: СИБАНК ЕАД - клон Варна
Титуляр: Икономически университет – Варна
IBAN: BG39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF

В евро:
Банка: СИБАНК ЕАД - клон Варна
Титуляр: Икономически университет – Варна
IBAN: BG61 BUIB 9888 3429 2762 40
BIC: BUIBBGSF

Основание: за участие в конференция „Логистика“, 2017, име на участника.
За издаване на фактура е необходимо сумата да бъде преведена от юридическо лице.