logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до - 28.08.2022 г.

17.06.2022 г.
Стартира приемането на заявки за участие в кръгла маса.

За изтегляне:

Архив сборници с доклади

Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция 2017 г. Сборник с доклади от кръгла маса 2022 г.