logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до - 28.08.2022 г.

17.06.2022 г.
Стартира приемането на заявки за участие в кръгла маса.

За изтегляне:

Научен комитет


Членове:

1. Доц. д-р Силвия Благоева - зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, ИУ-Варна, катедра „Индустриален бизнес и логистика“
2. Доц. д-р Благо Благоев -
катедра „Индустриален бизнес и логистика“, ИУ-Варна
3. Доц. д-р Йордан Иванов -
Ръководител катедра „Индустриален бизнес и логистика“, ИУ-Варна
4. Проф. д-р Мирослава Раковска –
зам.-ректор по учебна дейност, УНСС, ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“, Председател на УС на Българска асоциация по логистика, София
5. Проф. д-р Мирјана Секуловска -
Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля
6. Проф. д.ик.н. Ваня Банабакова -
катедра “Логистика на сигурността”, НВУ “Васил Левски”, Велико Търново
7. Доц. д-р Петя Данкова -
катедра „Индустриален бизнес и логистика“, ИУ-Варна

Организационен комитет


Председател:
Доц. д-р Силвия Благоева

Членове:
Гл. ас. д-р Пламена Милушева
Гл. ас. д-р Стефан Калпачев
Гл. ас. д-р Пламен Павлов
Докт. Мая Костова