logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

03.08.2017:
Срокът за изпращане на заявки за участие се удължава до
25.08.2017 г. Докладите може да изпращате до 10.09.2017 г.

31.03.2017:
Стартира приемането на заявки за участие в конференцията. Краен срок за изпращане - 25.06.2017 г.

За изтегляне:

Научен комитет

Членове:
проф. д.ик.н. Бойко Атанасов
доц. д-р Благо Благоев
доц. д-р Илиан Минков
доц. д-р Мирослава Раковска
доц. д-р Петя Данкова


Васил Велев – Председател на УС на АИКБ
Ангел Сафев – Председател на УС на НСБС
доц. д-р Евгения Тонкова
доц. д-р Донка Желязкова
доц. д-р Юлиан Василев

Организационен комитет


Председател:
доц. д-р Силвия Благоева

Членове:
гл. ас. д-р Пламена Милушева
гл. ас. д-р Стефан Калпачев
гл. ас. д-р Влади Куршумов
докт. Радостина Иванова