logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до - 28.08.2022 г.

17.06.2022 г.
Стартира приемането на заявки за участие в кръгла маса.

За изтегляне:

За контакти

Икономически университет - Варна
Катедра „Индустриален бизнес и логистика“
Адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 77
Лице за контакти:
гл. ас. д-р Влади Куршумов
Телефон: : +359 882 164 550
e-mail: logistics@ue-varna.bg
web: http://logistics.ue-varna.bg/