logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

03.08.2017:
Срокът за изпращане на заявки за участие се удължава до
25.08.2017 г. Докладите може да изпращате до 10.09.2017 г.

31.03.2017:
Стартира приемането на заявки за участие в конференцията. Краен срок за изпращане - 25.06.2017 г.

За изтегляне:

За контакти

Икономически университет - Варна
Катедра „Индустриален бизнес“
Адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 77
Лице за контакти:
гл. ас. д-р Стефан Калпачев
Телефон: +359 882 164540
e-mail: logistics@ue-varna.bg
web: http://logistics.ue-varna.bg/