logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до - 28.08.2022 г.

17.06.2022 г.
Стартира приемането на заявки за участие в кръгла маса.

За изтегляне:

По-важни срокове

  • 31.07.2022 г. (удължен до 28.08.2022 г. ) – Краен срок за изпращане на заявката за участие на адрес:
    http://logistics.ue-varna.bg/app.php;
  • 10.08.2022 г. - Потвърждаване на заявката от страна на Организационния комитет;

  • 30.09.2022 г. – Краен срок за изпращане на докладите на e-mail: logistics@ue-varna.bg ;
  • 30.09.2022 г. – Краен срок за плащане на такса за участие.