logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

03.08.2017:
Срокът за изпращане на заявки за участие се удължава до
25.08.2017 г. Докладите може да изпращате до 10.09.2017 г.

31.03.2017:
Стартира приемането на заявки за участие в конференцията. Краен срок за изпращане - 25.06.2017 г.

За изтегляне:

По-важни срокове

  • 25.08.2017 г. – Краен срок за изпращане на заявката за участие на адрес:
    http://logistics.ue-varna.bg/app.php;
  • 28.08.2017 г. - Потвърждаване на заявката от страна на Организационния комитет;

  • 10.09.2017 г. – Краен срок за изпращане на докладите на e-mail: logistics@ue-varna.bg;
  • 15.09.2017 г. – Краен срок за внасяне на таксата за участие в конференцията.