logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

03.08.2017:
Срокът за изпращане на заявки за участие се удължава до
25.08.2017 г. Докладите може да изпращате до 10.09.2017 г.

31.03.2017:
Стартира приемането на заявки за участие в конференцията. Краен срок за изпращане - 25.06.2017 г.

За изтегляне:

Програма на конференцията

19 октомври 2017 г. (четвъртък)
15:00 ч. Регистрация на участниците (пред зала 128 на ИУ - Варна)
15:30 - 16:15 ч. Откриване на конференцията, приветствия (зала 128)
16:30 - 18:30 ч. Пленарни доклади
19:30 ч. Коктейл (Зала за хранене на ИУ - Варна)


20 октомври 2017 г. (петък)
09:00 ч. Откриване на заседанията по секции
09:00 - 11:00 ч. Изнасяне на доклади, дискусии
11:00 - 11:30 ч. Кафе-пауза
11:30 - 13:00 ч. Изнасяне на доклади, дискусии
13:00 - 14:00 ч. Обяд
14:00 - 16:00 ч. Изнасяне на доклади, дискусии. Закриване на конференцията.