logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

03.08.2017:
Срокът за изпращане на заявки за участие се удължава до
25.08.2017 г. Докладите може да изпращате до 10.09.2017 г.

31.03.2017:
Стартира приемането на заявки за участие в конференцията. Краен срок за изпращане - 25.06.2017 г.

За изтегляне:

Предварителна програма на конференцията

19 октомври 2017 г.
до 14:00 ч. Пристигане и настаняване на участниците
14:30 ч. Регистрация на участниците
15:00 ч. Откриване на конференцията, приветствия /зала 128 на ИУ – Варна/
15:45 ч. Пленарни доклади
19:00 ч. Коктейл

20 октомври 2017 г.
10:00 ч. Откриване на заседанията по секции
10:00 – 12:00 ч. Изнасяне на доклади, дискусии
12:00 – 13:00 ч. Обяд
13:00 – 15:00 ч. Изнасяне на доклади, дискусии
15:00 – 15:30 ч. Кафе-пауза
15:30 – 17:30 ч. Изнасяне на доклади, дискусии
17:30 ч. Закриване на конференцията